Uncategorised

Cijene dozvola za 2021. godinu

Godišnje dozvole:

 • Godišnja dozvola za seniore (18+ godina) - 700kn
 • Godišnja dozvola za HRVI - 700kn
 • Godišnja dozvola za seniorke - 500kn
 • Godišnja dozvola za juniore (15 do 18 godina) - 200kn
 • Godišnja dozvola za kadete (do 15 godina) - 50kn

Napomena:
1. HRVI obavezno kod kupnje dozvole donijeti kopiju rješenja o HRVI statusu koje po zakonu ostaje arhivirano u Udruzi
2. Bez položenog ribičkog ispita nije moguće kupiti godišnju dozvolu (prema zakonu o slatkovodnom ribarstvu položeni ribički ispit moraju imati svi ribiči od 15 godina starosti na dalje)

 

Dnevne i višednevne dozvole:

 • Dnevna dozvola za nizinske vode - 80kn
 • Trodnevna dozvola za nizinske vode - 200kn
 • Sedmodnevna dozvola za nizinske vode - 400kn
 • Dnevna dozvola za visinske vode - 80kn
 • Trodnevna dozvola za visinske vode - 200kn
 • Sedmodnevna dozvola za visinske vode - 400kn 

Napomena:
1. Za ribolov na dnevnu tj. višednevnu dozvolu nije potrebno imati položen ribički ispit 

Radne akcije:

 • naknada za neodrađenu radnu akciju 200kn (svaki radno sposoban član od 18 do 65 godina starosti dužan je odraditi dvije radne akcije u tekućoj godini)


Godišnje dozvole mogu se kupiti na sljedećoj lokaciji:

- krajem godine objaviti ćemo datume kada počinje prodaja dozvola za 2021.

 

Dnevne i višednevne dozvole mogu se kupiti kod ribočuvara:

 1. Stjepan Kasunić - 0912441878
 2. Mladen Starešinić - 0919700723
 3. Drago Makarun - 098352986
 4. Nenad Jagodić - 0913694462
 5. Matej Ložnjak - 0955770485
 6. Vladimir Pogačić - 0992733378
 7. Viktor Korak - 0998247675

Vode

VISINSKE VODE - POTOCI

 • Kupčina (od izvora do mosta za G. Kupčinu) - 29,2 km, 48,14 ha
 • Slapnica  - 9,5 km, 9,75 ha
 • Jaševnica - 4,2 km, 2,48 ha
 • Volavčica s potokom Toplica - 15,7 km, 20,97 ha
 • Reka - 12,8 km, 20,56 ha

NIZINSKE VODE - POTOCI

 • Okičnica sa pritokom Lisnjak - 24,6 km, 9,31 ha
 • Volavčica (od sela Novaki P. do kanala autoputa) - 8,1 km, 10,24 ha
 • Gonjeva - 9,6 km, 2,27 ha
 • Kupčina (od mosta za G. Kupčinu, ispod ceste Jastrebarsko-Karlovac) - još 850 metara nakon državne ceste D1 --> pogledati kartu dolje niže u članku
 • Sabirni kanal autoputa - 4,5 km, 36,68 ha

NIZINSKE VODE - RIJEKE

 • Kupa - Mirkopolje (polovina) - 5,3 km, 17,29 ha (na cesti za Ozalj nakon Podbrežja od drvene table Općina Krašić do table "Sretan put Zagrebačka županija" tj. početka mjesta Zorkovac)       --> pogledati kartu dolje niže u članku

NIZINSKE VODE - STAJAČICE

 • Dubrava u D. Desincu - 2,55 ha
 • Park u Jastrebarskom - 0,86 ha
 • Gović u Jastrebarskom - 1,55 ha

IZDVOJENA RIBOLOVNA ZONA JEZERA NOVAKI

 • Jezero broj 1 - Jedinica - 0,88 ha
 • Jezero broj 2 - Dvojka - 4,24 ha
 • Jezero broj 3 - Trojka - 7,07 ha

 

NIZINSKE VODE - POTOCI - KARTA SA GRANICAMA

Kupčina

 

NIZINSKE VODE - RIJEKE - KARTA SA GRANICAMA

Kupa

 

NIZINSKE VODE - JEZERA - KARTA