Prodaja godišnjih dozvola 2020.

ŠRD JASTREBARSKO 09.01.2020. ZAPOČINJE SA PRODAJOM GODIŠNJIH DOZVOLA

GODIŠNJE DOZVOLE MOŽETE KUPITI ISKLJUČIVO U PROSTORIJAMA UDRUGE NA ADRESI VLATKA MAČEKA 2 U POTKROVLJU (DVORIŠTE IZA UGOSTITELJSKOG OBJEKTA MAZANA, ULAZ SA STROSSMAYEROVOG TRGA) SVAKI ČETVRTAK, POČEVŠI OD 09.01.2020. DO 09.04.2020. U VREMENU PD 18 DO 20 SATI.

NAKON TOG PERIODA DOZVOLE ĆE BITI MOGUĆE KUPITI U DOGOVORU SA TAJNIKOM I BLAGAJNIKOM

Kristijan Fresl - tajnik 0915071721

Dražen Cestarić - blagajnik 098774902

CIJENE DOZVOLA SU:

DRŽAVNE DOZVOLE:

 

Državna dozvola za seniore

400kn

Državna dozvola za RVI

400kn

Državna dozvola za seniorke

200kn

Državna dozvola za juniore

200kn

Dozvola za kadete

50kn

Državna  dozvola za nečlanove seniori

800kn

Državna  dozvola za nečlanove juniori

400kn

Državna dnevna dozvola za nizinske vode

60kn

Državna dnevna dozvola za visinske vode

150kn

 

 

ČLANARINA ŠRDu:

 

Seniori, seniori RVI, seniorke

300kn

Juniori

100kn

Naknada za neodrađenu radnu akciju* 200kn

 

*SVAKI RADNO SPOSOBAN ČLAN STAROSTI OD 18 DO 65 GODINA DUŽAN JE ODRADITI DVIJE RADNE AKCIJE GODIŠNJE, NEODRAĐENA RADNA AKCIJA JE 200KN, TJ. DVIJE UKUPNO 400KN

DNEVNE DOZVOLE MOGU SE KUPITI NA SLJEDEĆIM LOKACIJAMA:
SVAKI RADNI DAN: 9 – 13 I 14 – 19 SATI, TE SUBOTOM: 9 – 13 SATI U TRGOVINI CARPISTA, NA ADRESI CVETKOVAČKA 1B (01/6272666)

ILI POZIVOM RIBOČUVARA (BROJEVI ĆE BITI OBJAVLJENI NA OGLASNIM PLOČAMA NA JEZERIMA)

BILTEN ZA 2020. GODINU.