Vode

VISINSKE VODE - POTOCI

 • Kupčina (od izvora do mosta za G. Kupčinu) - 29,2 km, 48,14 ha
 • Slapnica  - 9,5 km, 9,75 ha
 • Jaševnica - 4,2 km, 2,48 ha
 • Volavčica s potokom Toplica - 15,7 km, 20,97 ha
 • Reka - 12,8 km, 20,56 ha

NIZINSKE VODE - POTOCI

 • Okičnica sa pritokom Lisnjak - 24,6 km, 9,31 ha
 • Volavčica (od sela Novaki P. do kanala autoputa) - 8,1 km, 10,24 ha
 • Gonjeva - 9,6 km, 2,27 ha
 • Velika -
 • Kupčina (od mosta za G. Kupčinu, ispod ceste Jastrebarsko-Karlovac lijeva strana) - 8,1 km, 19,1 ha
 • Sabirni kanal autoputa - 4,5 km, 36,68 ha

NIZINSKE VODE - RIJEKE

 • Kupa - Mirkopolje (polovina) - 5,3 km, 17,29 ha

NIZINSKE VODE - STAJAČICE

 • Dubrava u D. Desincu - 4,96 ha
 • Park u Jastrebarskom - 0,86 ha
 • Gović u Jastrebarskom - 2,77 ha

IZDVOJENA RIBOLOVNA ZONA JEZERA NOVAKI

 • Jezero broj 1 - Jedinica - 0,88 ha
 • Jezero broj 2 - Dvojka - 4,24 ha
 • Jezero broj 3 - Trojka - 7,07 ha