Novosti

Prodaja godišnjih dozvola 2022.

ŠRD JASTREBARSKO 04.01.2022. ZAPOČINJE SA PRODAJOM GODIŠNJIH DOZVOLA

GODIŠNJE DOZVOLE PRODAVATI ĆE SE U UREDU ŠRD-a JASTREBARSKO NA STROSSMAYEROVOM TRGU TJ. TOČNIJE NA ADRESI VLADKA MAČEKA 2, U POTKROVLJU(1. KAT) DVORIŠNE ZGRADE.

TERMINI PRODAJE GODIŠNJIH DOZVOLA ZA 2022.

SVAKI UTORAK U VREMENU OD 18 DO 20 SATI POČEVŠI OD UTORKA 04.01.2022. ZAKLJUČNO SA UTORKOM 12.04.2022.

KOD KUPNJE DOZVOLE POTREBNO JE IMATI OSOBNU ISKAZNICU I NOVO UVJERENJE O POLOŽENOM RIBIČKOM ISPITU (ONI KOJI NOVO UVJERENJE NISU PREUZELI MOGU TO NAPRAVITI KOD KUPNJE GODIŠNJE DOZVOLE).

HRVI MORAJU DOSTAVITI KOPIJU POTVRDE O STATUSU HRVI-A.

ZA KADETE I JUNIORE POTREBNO JE PRISUSTVO RODITELJA ILI STARATELJA ZBOG POTPISIVANJA IZJAVE ODNOSNO SUGLASNOSTI.

POLOŽEN RIBIČKI ISPIT MORAJU IMATI SVI RIBIČI SA NAVRŠENIH 15 I VIŠE GODINA STAROSTI.

CIJENE DOZVOLA ZA 2022. GODINU

GODIŠNJE DOZVOLE:

  1. SENIORI 700KN (100kn državna dozvola + 600kn članarina)
  2. HRVI 700KN (100kn državna dozvola + 600kn članarina)
  3. SENIORKE 500KN (100kn državna dozvola + 400kn članarina)
  4. JUNIORI 200KN (100kn državna dozvola + 100kn članarina)
  5. KADETI 100KN

DNEVNE DOZVOLE:

  1. JEDNODNEVNA (NIZINSKE I VISINSKE VODE) 80KN - (20kn državna dozvola + 60kn naknada)
  2. TRODNEVNA (NIZINSKE I VISINSKE VODE) 200KN - (50kn državna dozvola + 150kn naknada)
  3. SEDMODNEVNA (NIZINSKE I VISINSKE VODE) 400KN - (70kn državna dozvola + 330kn naknada)

RADNE AKCIJE

  • NAKNADA ZA NEODRAĐENU RADNU AKCIJU 100kn (svaki radno sposoban član od 18 do 65 godina starosti dužan je odraditi dvije radne akcije u tekućoj godini)

PRODAJU DNEVNIH DOZVOLA VRŠIT ĆE RIBOČUVARI

Popis ribočuvara možete idjeti ovdje

 

NAPOMENA:

CIJENE DOZVOLA DEFINIRANE U SKLADU SA ZAKONOM O SLATKOVODNOM RIBARSTVU – KLASA: 011-01/19-01/87, URBROJ: 71-06-01/1-19-2 OD 19. 06. 2019. (ČLANAK 44., STAVAK 3) I PRAVILNIKA O RIBIČKIM DOZVOLAMA U SLATKOVODNOM RIBARSTVU NN 139/2020 OD 14. 12. 2020.

ORGANIZIRANA PRODAJA GODIŠNJIH DOZVOLA PLANIRANA JE DO 12.04.2022. A NAKON TOG PERIODA DOZVOLE ĆE BITI MOGUĆE KUPITI U DOGOVORU SA TAJNIKOM, BLAGAJNIKOM ILI PREDSJEDNIKOM

PRILIKOM PRODAJE TJ. KUPNJE DOZVOLA MOLIMO VAS DA SE DRŽITE PROPISANIH EPIDEMIOLOŠKIH MJERA

KRISTIJAN FRESL - TAJNIK 0915071721

DRAŽEN CESTARIĆ - BLAGAJNIK 098774902

PETAR NOVOSEL - PREDSJEDNIK 0959037376

 

BISTRO!!!