Cijene dozvola za 2022. godinu

GODIŠNJE DOZVOLE:

  1. SENIORI 700KN (100kn državna dozvola + 600kn članarina)
  2. HRVI 700KN (100kn državna dozvola + 600kn članarina)
  3. SENIORKE 500KN (100kn državna dozvola + 400kn članarina)
  4. JUNIORI 200KN (100kn državna dozvola + 100kn članarina)
  5. KADETI 100KN

DNEVNE DOZVOLE:

  1. JEDNODNEVNA (NIZINSKE I VISINSKE VODE) 80KN - (20kn državna dozvola + 60kn naknada)
  2. TRODNEVNA (NIZINSKE I VISINSKE VODE) 200KN - (50kn državna dozvola + 150kn naknada)
  3. SEDMODNEVNA (NIZINSKE I VISINSKE VODE) 400KN - (70kn državna dozvola + 330kn naknada)

RADNE AKCIJE

  1. NAKNADA ZA NEODRAĐENU RADNU AKCIJU 100kn (svaki radno sposoban član od 18 do 65 godina starosti dužan je odraditi dvije radne akcije u tekućoj godini)

 

PRODAJU DNEVNIH DOZVOLA VRŠIT ĆE RIBOČUVARI

Popis ribočuvara možete vidjeti ovdje

NAPOMENA:

CIJENE DOZVOLA DEFINIRANE U SKLADU SA ZAKONOM O SLATKOVODNOM RIBARSTVU – KLASA: 011-01/19-01/87, URBROJ: 71-06-01/1-19-2 OD 19. 06. 2019. (ČLANAK 44., STAVAK 3) I PRAVILNIKA O RIBIČKIM DOZVOLAMA U SLATKOVODNOM RIBARSTVU NN 139/2020 OD 14. 12. 2020.