Cijene dozvola za 2021. godinu

GODIŠNJE DOZVOLE:

  1. SENIORI 700KN (100kn državna dozvola + 600kn članarina)
  2. HRVI 700KN (100kn državna dozvola + 600kn članarina)
  3. SENIORKE 500KN (100kn državna dozvola + 400kn članarina)
  4. JUNIORI 200KN (100kn državna dozvola + 100kn članarina)
  5. KADETI 50KN

DNEVNE DOZVOLE:

  1. JEDNODNEVNA (NIZINSKE I VISINSKE VODE) 80KN - (20kn državna dozvola + 60kn naknada)
  2. TRODNEVNA (NIZINSKE I VISINSKE VODE) 200KN - (50kn državna dozvola + 150kn naknada)
  3. SEDMODNEVNA (NIZINSKE I VISINSKE VODE) 400KN - (70kn državna dozvola + 330kn naknada)

PRODAJU DNEVNIH DOZVOLA VRŠIT ĆE RIBOČUVARI

Popis ribočuvara možete vidjeti ovdje

NAPOMENA:

CIJENE DOZVOLA DEFINIRANE U SKLADU SA ZAKONOM O SLATKOVODNOM RIBARSTVU – KLASA: 011-01/19-01/87, URBROJ: 71-06-01/1-19-2 OD 19. 06. 2019. (ČLANAK 44., STAVAK 3) I PRAVILNIKA O RIBIČKIM DOZVOLAMA U SLATKOVODNOM RIBARSTVU NN 139/2020 OD 14. 12. 2020.

Kosilica

Od jučer je Šrd Jastrebarsko bogatije za još jednog člana, člana koji je unaprijed "osuđen" na težak fizički rad a tim svojim radom olakšat će i umanjiti potrebu za radom drugim članovima...
Zahvaljujući Zagrebačkoj županiji, Gradu Jastrebarsko i Zajednici športskih udruga i saveza Zagrebačke županije, te članovima ŠRDa napokon se ostvario plan kupnje ozbiljne kosilice.
Kosilice koja će kositi obale naših vodenih površina.
Pošto je žuto/crno uzet ću si pravo i slobodu da ga n...azovem Bumbar, jer će naš Bumbar zujati i bučati obalama i kositi travu oko vodenih površina kojima gospodari ŠRD Jastrebarsko te na taj način omogućiti ribičima, šetačima, biciklistima, trkačima i svima ostalima da koriste naše uređene obale.

Još jednom hvala svima.

 

 

 

 

 

Godišnja skupština

Godišnja skupština ŠRD Jastrebarskog održat će se 16.01.2016. u 16 sati u prostorijama DVD Jastrebarsko.